تصویر گیف
بيشتر
يكشنبه 8 اسفند 1395   22:52:19
معاونین وزارتخانه
سيد رحمت الله اكرمي
محمد شرفشاهی
سید مصطفی رضوی
حسین قضاوی
سید کامل تقوی نژاد
مسعود كرباسيان
ميرعلي اشرف عبداله پور حسيني
محمد خزاعی
  • محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
شاپور محمدی