تصویر گیف
بيشتر
پنجشنبه 2 آذر 1396   20:01:51
معاونین وزارتخانه
سيد رحمت الله اكرمي
مهدی قدمی
سید مصطفی رضوی
عبدالرحمن ندیمی بوشهری
سیدحسین میرشجاعیان حسینی
سید کامل تقوی نژاد
ميرعلي اشرف عبداله پور حسيني
فرود عسگری
محمد خزاعی
  • محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
شاپور محمدی