دوشنبه 4 تير 1397   11:57:02
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
مقالات

1395/10/12 يكشنبه
نقش فرهنگ سازی مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی
یکی از چالش‌های عمده نظام مالیاتی ایران ، ضعف فرهنگ مالیاتی است. به نظر می رسد این امر ریشه در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی جامعه ایران دارد. زمانی که پادشاهان و حاکمان خود کامه، برای رسیدن به اهداف شخصی خود مالیات را به زور از مردم می گرفتند و این امر موجب توجیه عدم تمکین مالیاتی شده است .
هرچند امروزه مالیات ستانی در چارچوب قانون بوده و مالیات مهمترین منبع درآمد دولتها برای ارائه هر چه بهتر خدمات به جامعه است اما متاسفانه هنوز فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه نشده است. فرهنگ مالیاتی یعنی تمایل افراد به پرداخت مالیات و این به عنوان ضرورت تلقی شود نه به عنوان زور. شاید یکی از دلایل ضعف فرهنگ مالیاتی ، عدم اطلاع افراد جامعه از محل مصرف مالیات می باشد. اگر مودی مالیاتی و افراد جامعه بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می پردازند صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان می شود با میل و رغبت بیشتر حاضر به مشارکت هستند . درمقابل عدم توجه به ایجاد زمینه ی فرهنگ سازی و نپرداختن به موقع مالیات خسارات جدی را به بدنه اقتصاد وارد می کند. دولت درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود.
 
با ایجاد زمینه های مناسب در خصوص فرهنگ سازی مالیاتی میتوان بیش از پیش به منابع مالیاتی دسترسی پیدا کرد چرا که اکثریت مردم با امر مالیات آشنا شده و اقدام به پرداخت مالیات به بهترین شکل می کنند. شفاف سازی اقتصادی و جلب اعتماد آحاد مردم برای پرداخت مالیات در صورتی محقق خواهد شد که فعالیت های ترویج فرهنگ مالیاتی در سراسر کشور انجام گیرد. رسانه ها و ارگانهای فرهنگی و آموزشی کشور می توانند با کمک به امر فرهنگ سازی مالیاتی، ضمن ترسیم نقش مالیات در توسعة زیرساختهای شهرها نسبت به ارتقای نگرش جامعه به مالیات و ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در مدیریت شهری نیز یاریگر دست اندرکاران نظام مالیاتی باشند.
 
باگسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی وبهره گیری از شیوه های اخلاقی ، فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران می دانند.


منبع: سایت سازمان امور مالیاتی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

نسخه قابل چاپ