يكشنبه 29 بهمن 1396   23:19:12
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
معاونین وزارتخانه
1391/3/9 سه شنبه   محمد خزاعی
 
سمت  معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 
 
 
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی