تصویر گیف
بيشتر
يكشنبه 1 مهر 1397   11:07:56
معاونین وزارتخانه
سيد رحمت الله اكرمي
مهدی قدمی
 اسماعیل جلیلی
امیر باقری
سیدحسین میرشجاعیان حسینی
سید کامل تقوی نژاد
ميرعلي اشرف عبداله پور حسيني
فرود عسگری
محمد خزاعی
  • محمد خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
شاپور محمدی