• ساعت : ۱۲:۲۵:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۸۱۵۷۱
بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛
رویكرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند

رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0