• EN
  • شنبه, 10 خرداد 1399
  • ساعت : ۹:۵۶:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۸۶۵۵۱
شناسائی برخی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران
فرهنگ مالیاتی یکی از راه های نسبتا جدید وصول مالیات می باشد که اعتلای آن باعث بالا بردن کارایی دستگاه مالیاتی و جمع آوری بیشتر مالیات می شود.

مالیات در جهان امروز نقش اصلی را ایفا می کند، و توجه دولت به توان و انسجام نظام مالیاتی بیش از پیش نمایان گشته است.در نظام مالیاتی کشور ما فرهنگ پرداخت مالیات براساس خود اظهاری می باشد که لزوم ارتقاء فرهنگ اظهار صادقانه و تمکین داوطلبانه می تواند به کاهش هزینه های وصول مالیات و تسریع در تامین نیازهای مالی دولت بیانجامد ولذا برای سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران کشور در امر برنامه ریزی از اهمیت بالائی برخوردار است.

 

وجود یک فرهنگ پیشرو مالیاتی کمک قابل توجهی به توسعه اقتصادی آن کشور می نماید.از سوی دیگر مدیران با آگاهی و مطالعه عوامل در بر گیرنده ارتقای فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتی را مدیریت و توسعه دهند. تلاش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیاتی پیشرو و قوی در کشور می توان تاثیر مهمی در کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های موثر داشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی باشد. با ایجاد یک نظام مالیاتی منسجم، اتکاء دولت به درآمد های نفتی کم شده و بخش عظیمی از هزینه های جاری و عمرانی آن تامین می گردد که در این راستا تقویت فرهنگ مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین لازم است عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و ارتقای آن مورد شناسایی قرار گرفته تا بتوان اقدامات شایسته ای در این راستا انجام داد.

 

در چند دهه اخیر به فرهنگ مالیاتی توجه ویژه ای شده است.فرهنگ مالیاتی خاص یک کشور را می توان به عنوان تمامی موسسات رسمی و غیر رسمی مرتبط باسیستم مالیاتی و عملکرد آن شامل وابستگیها و روابط ایجاد شده توسط تعاملات مداوم در نظر گرفت که از گروه ها و عواملی مانند مسولین مالیاتی، مالیات دهندگان، سیاستگذاران، کار شناسان مالیاتی و دانشگاهیان تشکیل شده است.

 

منبع: سازمان امور مالیاتی

سایت

 

امتیاز :  ۳.۶۵ |  مجموع :  ۱۷

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0